Danh sách các nước chưa phải là thành viên công ước Lahay (Non Apostille countries)

thg 6 12, 2024 legalization
Quốc gia Legalization là một trong các nước chưa phải là thành viên trong Danh sách thành viên công ước Lahay. Giấy tờ, tài liệu cấp ra từ một trong các quốc gia này muốn sử dụng ở một quốc gia khác đều phải thực hiện chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự bởi Bộ Ngoại giao nước cấp ra giấy tờ và cơ quan đại diện ngoại giao của nước cần sử dụng giấy tờ bao gồm cả các nước là thành viên hoặc chưa phải là thành viên công ước Lahay. Hopphaphoalanhsu.vn (Vietnam-legal.com) cung cấp dịch vụ tư vấn Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự hoàn chỉnh để sử dụng giấy tờ tài liệu của quốc gia này sử dụng tại một quốc gia khác trên thế giới. Hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số +84 988 297 732, +84 966 37 35 32 hoặc email đến địa chỉ [email protected][email protected] với bản scan giấy tờ cần hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự và yêu cầu của bạn. Vietnam-legal.com sẽ thẩm định tình trạng giấy tờ và tư vấn bạn chính xác nhất.
QUỐC GIA LEGALIZATION
(CÁC NƯỚC CHƯA LÀ THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC LAHAY – NON APOSTILLE COUNTRIES)
Afghanistan
Congo Republic
Iraq
Madagascar
Pakistan
Tanzania
Algeria
Cuba
Ivory Coast
Malaysia
Palestine
Thailand
Angola
Egypt
Jamaica
Mali
Qatar
Togo
Bangladesh
Eritrea
Jordan
Mauritania
Rwanda
Turkmenistan
Benin
Ethiopia
Kenya
Mozambique
Senegal
Uganda
Burkina Faso
Ghana
Kuwait
Myanmar
Sierra Leone
United Arab Emirates
Cambodia
Guinea
Laos
Nepal
Sri Lanka
Vietnam
Cameroon
Haiti
Lebanon
Niger
Sudan
Yemen
Congo Democratic
Iran
Libya
Nigeria
Syria
Zambia
Taiwan
Zimbabwe