Dịch vụ Chứng nhận Lãnh sự - Đại sứ quán Hy Lạp

Chứng nhận Lãnh sự Giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Hy Lạp.

Chúng tôi tiến hành dịch vụ chứng nhận lãnh sự Giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Hy Lạp một cách nhanh chóng, chính xác. Hãy gửi bản scan tài liệu cần Chứng nhận lãnh sự của bạn cho chúng tôi để thẩm định và tư vấn tốt nhất. Chúng tôi đảm bảo Giấy tờ, tài liệu của bạn có thể sử dụng hợp pháp tại Hy Lạp.

Chứng nhận lãnh sự - Đại sứ quán Hy Lạp trông như thế nào?

Để chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam sử dụng tại Hy Lạp, Đại sứ quán Hy Lạp sẽ đóng dấu màu xanh, có chữ ký của người có thẩm quyền, có ghi rõ ngày xác nhận.
Thông thường, dấu xác nhận của Đại sứ quán Hy Lạp được đóng vào mặt sau của giấy tờ, tài liệu, bên cạnh tem Hợp pháp hoá lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đại sứ quán Hy Lạp có xác nhận trên bản gốc, bản dịch công chứng, bản sao công chứng.