Tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan - Cần Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận Lãnh sự

Chứng tôi cung cấp dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho Tờ khai hải quan. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ đi kèm với Tờ khai hải quan. Và dịch vụ trọn gói của chúng tôi sẽ đảm bảo giấy tờ, tài liệu của bạn được thực hiện chính xác để sử dụng được tại quốc gia mà bạn cần.

Những tài liệu cần thiết khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài Tờ khai hải quan, những giấy tờ sau có thể được yêu cầu.

  • Chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm
  • Hoá đơn thương mại
  • Chứng nhận an toàn cho sức khoẻ
  • Chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc
  • Bảng kê Hàng hoá
  • Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
  • Giấy uỷ quyền
  • Hợp đồng thương mại

Hợp pháp hoá lãnh sự trên bản gốc hay bản copy?

Hopphaphoalanhsu.vn có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự và chứng nhận lãnh sự lên cả bản gốc và bản sao của Tờ khai hải quan. Tuy nhiên, có những quốc gia khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng biệt là làm trên bản gốc hay trên bản sao. Có những quốc gia sẽ không chấp nhận bản sao. Vì thế để chắc chắn việc bạn có thể sử dụng bản sao, vui lòng kiểm tra với nhà Nhập khẩu để biết chính xác họ chấp nhận hay không?

Làm thế nào để Hợp pháp hoá lãnh sự và chứng nhận lãnh sự cho Tờ khai hải quan?

Rất đơn giản. Bạn chỉ cần gửi Tờ khai Hải quan gốc cho chúng tôi kèm theo yêu cầu cần sử dụng giấy tờ này ở quốc gia nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn tất các thủ tục. Việc của bạn là chăm lo phát triển việc kinh doanh của mình. Việc hợp pháp hoá lãnh sự và chứng nhận lãnh sự đã có chúng tôi lo giúp bạn.