Hóa đơn thương mại

Hoá đơn thương mại

Hoá đơn thương mại - Cần Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận Lãnh sự

Chứng tôi cung cấp dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho Hoá đơn thương mại. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ đi kèm với Hoá đơn thương mại. Và dịch vụ trọn gói của chúng tôi sẽ đảm bảo giấy tờ, tài liệu của bạn được thực hiện chính xác để sử dụng được tại quốc gia mà bạn cần. 

Những tài liệu cần thiết khi xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài hoá đơn thương mại, những giấy tờ sau có thể được yêu cầu. 

  • Chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm
  • Chứng nhận xuất xứ
  • Chứng nhận an toàn cho sức khoẻ
  • Chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc
  • Bảng kê Hàng hoá
  • Tờ khai Hải quan
  • Giấy uỷ quyền
  • Hợp đồng thương mại

Hợp pháp hoá lãnh sự trên bản gốc hay bản copy? 

Hopphaphoalanhsu.vn có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự và chứng nhận lãnh sự lên cả bản gốc và bản sao của Hoá đơn thương mại. Tuy nhiên, vì hoá đơn thương mại là do một doanh nghiệp, tổ chức xuất khẩu ban hành, nên nếu muốn làm trên bản gốc, doanh nghiệp đó cần xin dấu xác nhận của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào hoá đơn thương mại gốc đó. Nếu không chỉ có thể làm trên bản sao hoặc bản dịch thuật công chứng. Tuy nhiên, có những quốc gia khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng biệt là làm trên bản gốc hay trên bản sao. Có những quốc gia sẽ không chấp nhận bản sao. Vì thế để chắc chắn việc bạn có thể sử dụng bản sao, vui lòng kiểm tra với nhà Nhập khẩu để biết chính xác họ chấp nhận hay không?