Giấy khai sinh

Giấy khai sinh

Hợp pháp hoá lãnh sự Giấy Khai sinh

Nếu bạn đã có giấy khai sinh Việt Nam và muốn sử dụng giấy tờ này tại nước ngoài, bạn cần phải hợp pháp hoá lãnh sự. Đây là một trong những giấy tờ được yêu cầu khi bạn muốn định cư tại nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài.

Bản gốc hay bản sao?

Giấy Khai sinh của Việt Nam vẫn là văn bản giấy, Do vậy, Chúng tôi chỉ nhận Hợp pháp hoá lãnh sự cho Giấy khai sinh khi bạn đưa Bản chính hoặc bản trích lục Khai sinh cho chúng tôi. Chúng tôi không nhận làm trên bản scan. Khi bạn muốn làm Hợp pháp hoá lãnh sự trên bản sao Công chứng hoặc bản dịch Công chứng, Bạn vẫn phải đính kèm bản gốc cho chúng tôi để kiểm tra, đối chiếu. 

Hoàn thiện dịch vụ

Chỉ từ ..........., Chúng tôi:  

  • Kiểm tra Giấy tờ, tài liệu của bạn
  • Hợp pháp hoá lãnh sự Giấy tờ của bạn trong thời gian 3-4 ngày làm việc

Đặt dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự cho Khai sinh như thế nào? 

Gửi yêu cầu đặt dịch vụ trực tuyến từ trang ĐẶT DỊCH VỤ  của chúng tôi kèm bản scan của Giấy tờ. Chúng tôi sẽ gửi báo giá và thời gian làm kèm chi tiết hồ sơ. Quý khách hàng xác nhận và gửi Giấy tờ gốc theo yêu cầu tới văn phòng của chúng tôi bằng việc gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Sử dụng bản Trích lục Khai sinh thay thế được không?

Nếu Giấy Khai sinh của bạn đã bị mất hoặc hỏng, rách nát, bạn hãy liên hệ cơ quan cấp Giấy khai sinh để xin bản "Trích lục" - Sao từ sổ gốc. Bản này cũng sẽ được tính như một bản Giấy khai sinh gốc. Quan trọng là, bạn có thể xin nhiều bản "Trích lục" thay vì bản gốc chỉ có 1 bản.

    Bạn có cần dịch giấy tờ không?

    Nếu bạn cần mang giấy tờ đi nước ngoài và cần dịch giấy tờ sang ngôn ngữ khác, bạn có thể sử dụng dịch vụ Dịch thuật tài liệu của chúng tôi để Dịch công chứng tài liệu, giấy tờ cho bạn sang ngôn ngữ mà bạn muốn.