Giấy tờ tài liệu Thái Lan sử dụng tại Việt Nam

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu Thái Lan

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ trọn gói Hợp pháp hoá lãnh sự Giấy tờ, tài liệu cấp tại Thái Lan cần sử dụng tại Việt Nam. Thời gian làm 1 tuần. Dịch vụ bao gồm tất cả các loại giấy tờ, tài liệu cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và bao gồm đầy đủ các thủ tục để sử dụng được tại Việt Nam.

Form đặt hàng ngay

Những giấy tờ, tài liệu Thái Lan cần Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam mà hopphaphoalanhsu.vn đã làm:

  1. Giấy tờ, tài liệu cá nhân: Bằng tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, xác nhận chuyên gia, giấy khai sinh, Sổ hộ tịch, xác nhận đủ điều kiện kết hôn, Chứng nhận kết hôn, Chứng nhận li hôn, xác nhận tài khoản ngân hàng, hộ chiếu, Giấy khám sức khoẻ, giấy xác nhận y tế của bệnh viện....
  2. Giấy tờ, tài liệu công ty, doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính, xác nhận tài khoản ngân hàng, chứng nhận lưu hành sản phẩm, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, giấy uỷ quyền, đơn đăng ký, Giới thiệu sản phẩm, Bộ đăng ký thương hiệu, Tờ khai Hải quan, Hợp đồng, ....