Giấy tờ tài liệu Ai len Ireland sử dụng tại Việt Nam

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu Ai-len (Ireland)

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ trọn gói Hợp pháp hoá lãnh sự Giấy tờ, tài liệu cấp tại Ai-len (Ireland) cần sử dụng tại Việt Nam. Thời gian làm 2 tuần với điều kiện tài liệu đã được xác nhận bởi Bộ Ngoại Giao Ai-len (Ireland). Dịch vụ bao gồm tất cả các loại giấy tờ, tài liệu cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và bao gồm đầy đủ các thủ tục để sử dụng được tại Việt Nam.

Form đặt hàng ngay

Những giấy tờ, tài liệu Ai-len (Ireland) cần Hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam mà hopphaphoalanhsu.vn đã làm:

  1. Giấy tờ, tài liệu cá nhân: Bằng tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc, xác nhận chuyên gia, giấy khai sinh, Sổ hộ tịch, xác nhận đủ điều kiện kết hôn, Chứng nhận kết hôn, Chứng nhận li hôn, xác nhận tài khoản ngân hàng, hộ chiếu,....
  2. Giấy tờ, tài liệu công ty, doanh nghiệp: Đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính, xác nhận tài khoản ngân hàng, chứng nhận lưu hành sản phẩm, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, giấy uỷ quyền, đơn đăng ký, Giới thiệu sản phẩm, Bộ đăng ký thương hiệu, Tờ khai Hải quan, Hợp đồng, ....