Dịch vụ chứng nhận lãnh sự Giấy tờ, tài liệu tại Đại sứ quán Iraq

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Iraq.

Chúng tôi nhận Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự cho cả giấy tờ, tài liệu cá nhân và giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, Tổ chức cần sử dụng ở Iraq. Vui lòng nêu rõ yêu cầu và gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi.

Chứng nhận lãnh sự cho Giấy tờ, tài liệu cá nhân?

Giấy tờ tài liệu, cá nhân Việt Nam muốn sử dụng tại Iraq cần được Hợp pháp hoá lãnh sự phía Việt Nam và chứng nhận lãnh sự bởi Đại sứ quán Iraq. Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ trọn gói cho trường hợp này.

Có những tài liệu, giấy tờ được cấp có thể làm trực tiếp trên bản gốc. Cũng có những tài liệu, giấy tờ phải làm trên bản công chứng hoặc dịch thuật công chứng.

Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Iraq

0 Đ
 • Tài liệu của bạn đã
 • Hợp pháp hoá lãnh sự
 • Chỉ xin chứng nhận của Đại sứ quán
 • Vào tài liệu đã Hợp pháp hoá lãnh sự đó

Hợp pháp hoá lãnh sự + Chứng nhận Lãnh sự Đại sứ quán Iraq

0 Đ
 • Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn
 • Quyết định ly hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Bằng cấp, Bảng điểm
 • Học bạ, thư của nhà trường
 • Và các giấy tờ, tài liệu cá nhân khác

Công chứng/ Dịch công chứng, Hợp pháp hoá lãnh sự + Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Iraq

0 Đ
 • Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn
 • Quyết định ly hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Bằng cấp, Bảng điểm
 • Học bạ, thư của nhà trường, bằng lái xe,..

Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Iraq cho các giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, tổ chức?

Doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam thường làm Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán Iraq những giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Giấy chứng nhận đổi tên
 • Biên bản ghi nhớ
 • Quy định
 • Chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Nghị quyết
 • Bài báo cáo
 • Báo cáo hàng năm
 • Chứng nhận thuế
 • Sổ kế toán
 • Tờ khai hải quan
 • Giấy chứng nhận thuế
 • Sổ kế toán, Báo cáo kiểm toán
 • Kê Khai thuế
 • Hóa đơn
 • Hợp đồng
 • Giấy phép
 • Thỏa thuận
 • Chứng nhận nguồn gốc xuất sứ
 • Chứng nhận lưu hành sản phẩm

Iraq có những quy định riêng về các ngành hàng thực phẩmthuốc. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất khi bạn muốn Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, tổ chức cần sử dụng tại Iraq

Chứng nhận lãnh sự cho giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, tổ chức đi Iraq

0 Đ
 • GMP, CO, CFS
 • Packing list
 • Health cert

Chứng nhận lãnh sự Đại sứ quán Iraq trông như thế nào?

Chứng nhận của Đại sứ quán Iraq được thể hiện bằng việc đóng dấu màu xanh lên văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền và ghi rõ ngày xác nhận.