Dịch vụ Chứng nhận Lãnh sự - Đại sứ quán Đức

Chứng nhận Lãnh sự Giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Đức.

Chúng tôi tiến hành dịch vụ chứng nhận lãnh sự Giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Đức một cách nhanh chóng, chính xác. Hãy gửi bản scan tài liệu cần Chứng nhận lãnh sự của bạn cho chúng tôi để thẩm định và tư vấn tốt nhất. Chúng tôi đảm bảo Giấy tờ, tài liệu của bạn có thể sử dụng hợp pháp tại Đức.

Chứng nhận lãnh sự Giấy tờ, tài liệu cá nhân?

Bạn đang cần Chứng nhận lãnh sự các giấy tờ, tài liệu cá nhân của mình như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Chứng nhận li hôn, Giấy chứng tử, Giấy ủy quyền, Lý lịch tư pháp, Chứng chỉ nghề nghiệp, Quyết định bổ nhiệm, Giấy phép lái xe, ID, Hộ chiếu, Bằng cấp, Bằng khen, Bảng điểm học tập, Trình độ chuyên môn, Hồ sơ học tập, Thư Tuyển dụng, Lời mời của trường, Tài liệu nghiên cứu, Báo cáo của trường, Sơ yếu lí lịch để sử dụng tại Đức. Hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Vì chúng tôi là chuyên gia trong việc Chứng nhận lãnh sự Giấy tờ tài liệu cá nhân Việt Nam để sử dụng tại Đức.

Chúng tôi đảm bảo các giấy tờ, tài liệu của bạn sẽ được tư vấn và thực hiện chính xác kèm theo xác nhận của Đại sử quán.

Lựa chọn dịch vụ mà bạn cần, gửi yêu cầu kèm tài liệu của bạn tới văn phòng của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

CHỨNG NHẬN ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

0 Đ
 • Giấy tờ, tài liệu của bạn phải
 • Hợp pháp hoá lãnh sự
 • Phía Việt Nam, đúng yêu cầu
 • Cho các giấy tờ, tài liệu cá nhân

HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ VÀ CHỨNG NHẬN ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

0 Đ
 • Giấy khai sinh,
 • Giấy chứng nhận kết hôn,
 • Chứng nhận li hôn, Giấy chứng tử,
 • Và các Giấy tờ, tài liệu cá nhân khác

Dịch công chứng, Hợp pháp hoá lãnh sự và Chứng nhận Đại sứ quán Đức

0 Đ
 • Bằng cấp, Bằng khen,
 • Bảng điểm học tập,
 • Trình độ chuyên môn, Hồ sơ học tập
 • Và các Giấy tờ, tài liệu cá nhân khác

Chứng nhận lãnh sự - Đại sứ quán Đức trông như thế nào?

Để chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam sử dụng tại Đức, Đại sứ quán Đức sẽ đóng dấu màu xanh, có chữ ký của người có thẩm quyền, có ghi rõ ngày xác nhận.
Thông thường, dấu xác nhận của Đại sứ quán Đức được đóng vào mặt sau của giấy tờ, tài liệu và Chỉ làm trên bản gốc giấy tờ, tài liệu.