Dịch vụ chứng nhận lãnh sự Giấy tờ, tài liệu tại Đại sứ quán Singapore.

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Singapore.

Chúng tôi nhận Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự cho cả giấy tờ, tài liệu cá nhân và giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, Tổ chức cần sử dụng ở Singapore. Vui lòng nêu rõ yêu cầu và gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi.

Chứng nhận lãnh sự cho Giấy tờ, tài liệu cá nhân?

Giấy tờ tài liệu, cá nhân Việt Nam muốn sử dụng tại Singapore cần được Hợp pháp hoá lãnh sự phía Việt Nam và chứng nhận lãnh sự bởi Đại sứ quán Singapore. Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ trọn gói cho trường hợp này.

Có những tài liệu, giấy tờ được cấp có thể làm trực tiếp trên bản gốc. Cũng có những tài liệu, giấy tờ phải làm trên bản công chứng hoặc dịch thuật công chứng.

Những giấy tờ, tài liệu cá nhân có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự để sử dụng ở bao gồm:

 • Giấy khai sinh
 • Chứng nhận kết hôn
 • Quyết định ly hôn
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Hộ Khẩu
 • Chứng minh nhân dân
 • Bằng cấp
 • Chứng chỉ
 • Bảng điểm
 • Thư của nhà trường
 • Học bạ
 • Và rất nhiều giấy tờ, tài liệu cá nhân khác

Chứng nhận lãnh sự Singapore cho các giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, tổ chức?

Doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam thường làm Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán Singapore những giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Giấy chứng nhận đổi tên
 • Biên bản ghi nhớ
 • Quy định
 • Chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Nghị quyết
 • Bài báo cáo
 • Báo cáo hàng năm
 • Chứng nhận thuế
 • Sổ kế toán
 • Tờ khai hải quan
 • Giấy chứng nhận thuế
 • Sổ kế toán, Báo cáo kiểm toán
 • Kê Khai thuế
 • Hóa đơn
 • Hợp đồng
 • Giấy phép
 • Thỏa thuận
 • Chứng nhận nguồn gốc xuất sứ
 • Chứng nhận lưu hành sản phẩm