Dịch vụ chứng nhận lãnh sự Giấy tờ, tài liệu tại Đại sứ quán Phần Lan.

Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu Việt Nam cần sử dụng tại Phần Lan.

Chúng tôi nhận Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự cho cả giấy tờ, tài liệu cá nhân và giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, Tổ chức cần sử dụng ở Phần Lan. Vui lòng nêu rõ yêu cầu và gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi.

Chứng nhận lãnh sự cho Giấy tờ, tài liệu cá nhân?

Giấy tờ tài liệu, cá nhân Việt Nam muốn sử dụng tại Đan Mạch cần được Hợp pháp hoá lãnh sự phía Việt Nam và chứng nhận lãnh sự bởi Đại sứ quán Phần Lan. Hopphaphoalanhsu.vn cung cấp dịch vụ trọn gói cho trường hợp này.

Giấy tờ để được sứ quán Phần Lan chứng thực bắt buộc phải làm trực tiếp trên bản gốc.

Những giấy tờ, tài liệu cá nhân có thể làm Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự để sử dụng ở Phần Lan bao gồm:

 • Trích lục khai sinh
 • Trích lục kết hôn
 • Quyết định ly hôn
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Chứng chỉ
 • Bảng điểm
 • Thư của nhà trường
 • Và rất nhiều giấy tờ, tài liệu cá nhân khác

Chứng nhận lãnh sự Phần Lan cho các giấy tờ, tài liệu của Doanh nghiệp, tổ chức?

Doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam thường làm Hợp pháp hoá lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự tại Đại sứ quán Phần Lan những giấy tờ sau:

 • Quy định
 • Nghị quyết
 • Bài báo cáo
 • Báo cáo hàng năm
 • Chứng nhận thuế
 • Sổ kế toán
 • Tờ khai hải quan
 • Giấy chứng nhận thuế
 • Sổ kế toán, Báo cáo kiểm toán
 • Kê Khai thuế
 • Hóa đơn
 • Hợp đồng
 • Giấy phép
 • Thỏa thuận
 • Chứng nhận nguồn gốc xuất sứ
 • Chứng nhận lưu hành sản phẩm

Chứng nhận lãnh sự cho các giấy tờ cần sử dụng ở Phần Lan trông như thế nào?

Chứng nhận của Đại sứ quán Phần Lan được thể hiện bằng việc đóng dấu màu xanh lên văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền và ghi rõ ngày xác nhận.